Çalışanlar dikkat! İşte senelik izinle alakalı aradığınız her sualin yanıtı

Çalışanlar dikkat! İşte senelik izinle alakalı aradığınız her sualin yanıtı

İş yaşamının bir gereği olarak çalışanların fiyatlı izin kullanma hakları vardır. Ülkemizdeki mevcut legal tertip etmeye göre; çalışan birey dükkanına giriş tarihinden itibaren, bir seneyi doldurması halinde senelik fiyatlı izine hak kazanmaktadır. Bu, 4857 rakamlı İş Kanunu’nun 53-60. maddeleri arasına tertip edilmiştir. Senelik fiyatlı izin şahsın dükkanındaki çalışma müddetine ve yaşına göre tanımlanmaktadır. Başka Bir Deyişle izin verilirken şahsın kıdemi ve yaşı göz önüne alınmaktadır.

SENELİK FİYATLI İZİN NELERİ İÇERMEZ… Senelik izne hak kazanmayı hesaplamak için emekçinin aynı patrona ait işyerlerinde çalıştığı vakitler birleştirilir. Öte yandan emekçinin senelik fiyatlı izin günlerinin hesabında izin müddetine tesadüfen milli bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin zamanından sayılmaz.

SENELİK İZİN VAKİTLERİ NE KADAR?… Emekçilere verilecek senelik fiyatlı izin süresi, hizmet süresi; Bir seneden beş seneye kadar beş sene dahil olanlara on dört günden, beş seneden fazla on beş seneden az olanlara yirmi günden, onbeş sene dahil ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz.

Ancak, on sekiz ve daha ufak yaştaki emekçilerle elli ve daha yukarıya yaştaki emekçilere verilecek senelik fiyatlı izin süresi yirmi günden az olamaz.
Bazı iş yerlerinde patronlar, bir senesini doldurmamış çalışanlara peşinen avans izin de veriyor. Bunu yasaklayan bir karar yasada bulunmuyor.

SENELİK İZİN SÜRESİ İÇİN FİYAT ALINABİLİR Mİ?… Senelik izinlerin hak edildikleri yarıyıl için kullanılması gerekiyor. Fakat oldu ki kullanılamadı ve emekçi değişik nedenlerden dolayı bir sonraki hizmet senesine aktardı. Bunun için hak edilen izinler, anılan hizmet senesinde kullanılmadıysa emekçinin izin hakkı kaybolmaz ve devam eder.

EMEKÇİ İŞTEN ÇIKARILIRSA?.. Çalışana verilecek senelik fiyatlı izin süresi, hizmet vaktinde ise, emekçinin hizmet akdinin feshedilmesi halinde hakkı olan ama kullanamadığı senelik izin vakitleri için ödenecek fiyat, akdin sona erdiği tarihteki fiyat üzerinden tarafına ödenmesi gerekmektedir. İş kontratının sona ermesi halinde ödenmesi gereken senelik izin fiyatı için, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren, beş senelik zaman aşımı süresi mevzubahisidir.