Beşiktaş, Japonya’da Anime İşine Giriyor

Murat Veznedar CHP’nin tam lekeli çamaşırlarını ortaya döktü