İki Oyun Bir Adam, Aşk Çekilir Aradan: Oyun, Sosyal Medya ve İnternet Bağımlısı Olmak Evlilikte Boşanma Sebebi midir?

İki Oyun Bir Adam, Aşk Çekilir Aradan: Oyun, Sosyal Medya ve İnternet Bağımlısı Olmak Evlilikte Boşanma Sebebi midir?

Peki çiftlerin teknoloji ve sosyal medya yüzünden yaptığı hangi davranışlar boşanma nedeni olarak gösterilebilir? Kendisine danıştığımız Avukat Çağatay Üsküdar, çiftleri bu konuda aydınlatacak bilgileri bizimle paylaştı.

TMK MADDE 185
“Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.”

Kanun koyucu, evlilik birliği kurulan eşlerin ortak yaşam alanlarındaki sorumluluklarını bu maddede açıkça belirtmiştir. Bu sorumlulukları, her eş evlilik birliği kurulurken kendi rızasıyla üstlenmektedir. Yerine getirilmediği zaman ilişkilerin dengesini ve eşler arası huzuru bozabilmektedir.

Mobil oyun bağımlılığı, evlilik sorumluluklarının TMK m.185 uyarınca yerine getirilmemesi sebebiyle boşanma sebebi olarak ileri sürülebiliyor.

mobil oyun bağımlılığı

Sadece oyun bağımlılığı buna sebep olmuyor, ek olarak oyun ve internet bağımlılığı talepli boşanmalarda “şiddetli geçimsizlik” ve “ilgisizlik” gibi durumların da olması gerekiyor.

Eşlerden birinin, zamanının çoğunu sosyal medya sitelerinde / internette geçirmesi 

aldatma eş internet

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 19849 Karar: 2015 / 4186 Karar Tarihi: 11.03.2015 kararında da bahsedildiği üzere eşlerden birinin zamanının büyük bir kısmını sosyal medya paylaşım siteleri ve internette geçiriyor oluşu, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik olarak değerlendirilebiliyor.

Bir örnek: Adana’da, bir kadın, malulen emekli olan kocasının bütün gün bilgisayar başında olduğunu, yemeğini bile bilgisayar başında yediğini, kendisi ve ailesiyle ilgilenmediğini, bu nedenle aile düzenlerinin ve ilişkilerinin bozulduğunu gerekçe göstererek, boşanma davası açtı. Dava, teknolojiyi gerekçe gösteren kadının isteği ve eşinin de bunu kabul etmesi nedeniyle boşanmayla sonuçlandı.

Yine mobil oyun bağımlılığına benzer şekilde oyun konsolu bağımlılığı da evlilik sorumluluklarının TMK m.185 uyarınca yerine getirilmemesi sebebiyle boşanma sebebi olarak ileri sürülebiliyor.

oyun konsolu bağımlılığı

Teknoloji bağımlılığı sebebiyle savurganlık olarak değerlendirilebilecek harcamaların yapılması

alışveriş teknoloji bağımlılığı

Teknoloji bağımlılığının diğer bir olumsuz yanı da her yeni çıkan teknolojik ürünün satın alınması olabiliyor. Ülkemizde teknolojinin pahalı bir hobi olduğu da değerlendirildiğinde Yargıtay’ın, savurgan davranışlar ile borçlanmalar gerçekleştiren eşin eğer diğer eşin rızasını almaması durumunda bunu evlilik birliğini temelinden sarsacak şekilde bir boşanma gerekçesi olarak görebiliyor.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi Esas: 2019 / 1732 Karar: 2020 / 282 Karar Tarihi: 12.02.2020 sayılı kararda eşlerden birinin maaşını bilgisayar oyunlarına bağlayacak kadar harcama yapması boşanma gerekçelerinden biri olarak değerlendirilmiştir.

Sanal ortamda oynanan oyunlar üzerinden başkalarıyla görüşülmesi

sanal oyun aldatma

Teknolojinin sebebiyet verdiği diğer bir boşanma sebebi de özellikle online oyunlar üzerinde sohbet odaları gibi yerlerden karşı cinsiyetten kişilerle görüşülmesi olarak meydana geliyor. Kişiler arasında duygusal sayılabilecek konuşmalarında gerçekleştiği durumlarda bu husus mahkemelerce güven sarsıcı davranış olarak değerlendiriliyor.

TMK MADDE 161
“Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve herhâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”

Kanun koyucu tarafından TMK’nın 161. ve 165. maddeleri arasında sıralanan özel boşanma sebepleri arasında belirtilen bu maddede, aldatma ve eşler arası sadakatsizliğin boşanma sebebi olduğu açıkça belirtilmiştir.

Aldatma bir boşanma sebebi olarak, özel ve mutlak boşanma sebebi olduğu için, mahkemede tarafların boşanmasıyla sonuçlanmaktadır. Oyun içi sunulan iletişim hizmetlerinin yanlış niyetler doğrultusunda kullanılmaları durumunda sadakatsizlik sebebiyle evlilik birliğinin sonlanmasına yol açmaktadır.

İnternet bağımlılığının, boşanma nedeni kabul edilebilmesi açısından, internet kullanımının, eşi ve çocukları ihmal edecek seviyeye ulaşmış olması gerekir.

adalet internet

İnternet kullanımının tıbbi bakımdan bağımlılık düzeyinde olduğunun belgelenmesi, bu nedenle boşanmak isteyen tarafın işini kolaylaştıracaksa da zorunlu değildir. İnternet kullanımı nedeniyle eşin, ailesini sürekli ihmal ettiği ve bu durumun katlanılamaz bir noktaya geldiği çeşitli nedenlerle ispatlanır ise boşanma gerçekleşecektir. İnternet bağımlılığı nedeniyle kusurlu olan eşten -şartları varsa- tazminat istenmesi de mümkündür.

Boşanma davalarında tecrübeli olan Avukat Mehmet Helvacı genel olarak aile hakimlerinin aile temelinin devamını sağlamaya gayret ettiğini belirtiyor.

boşanma sosyal medya

“Hakimler bilgisayar oyunu veya internet bağımlılığı yüzünden kimseyi boşamıyorlar.” diyen tecrübeli avukat, oyun ve internet bağımlılığına varan boşanmalarda “şiddetli geçimsizlik” ve “ilgisizlik” gibi durumların hakimce boşanmaya neden sayılacağı belirtiliyor. Buna rağmen mahkemeler, oyun bağmlığını boşanma nedeni olarak ileri süren çiftleri aile psikologlarına yönlendirmeyi tercih ediyor. 

Kaynaklar: Av. Çağatay Üsküdar, Av. Mehmet Helvacı, Maya Hukuk, Liberty Hukuk